×

امام صادق (ع):

اَفضَلُ العِبادةُ اِدمانُ التَّفکُّرفی اللهِ و فی قُدرَتهِ؛ برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

مطالب برچسب خورده با: حُسن خُلق

قرآن و آفرینش انسان

سخن گفتن دربارۀ انسان در عین آسانى، از سختى خاص خود برخوردار مى ‏باشد، چون شناخت انسان از مسایلى است كه به سادگى دسترسى به آن ممكن نمى ‏باشد ; زیرا انسان داراى گرایشات متعدد و داراى جنبه معنوى مى‏ باشد و مطالعه و تحقیق در هر كدام از خصوصیات انسان نیاز به

قرآن و آفرینش انسان, اخلاقِ قرآنى, احسان و نیكی, رعايت حرمتها, حُسن خُلق

اخلاقِ قرآنى

قرآن كريم، سفره گسترده فيض الهى و كلام نورانى پروردگار انسان و جهان است. اين منشور آسمانى، معيار و محك درستى و نادرستى انديشه‏ ها، احكام و رفتار به شمار مى‏آيد و هر چه با رهنمودهاى آن ناهماهنگ باشد، فاقد ارزش و اعتبار است.از آنجا كه براى شناخت درست از ناد

اخلاقِ قرآنى, سپاس نعمت, فروتنى و خاكسارى, پرهيز از بدگمانى, حُسن خُلق, صدق و راستى, رعايت حرمتها, شست و شوى روح, خودفراموشى و خدا فراموشى, امير نفس و اسير نفس