×

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانيَةِ وَ اَن اَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن يَكونَ صَمْتى فِكْرا وَ نَظَرى عِبَرا؛ پروردگارم هفت چيز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشكار، گذشت از كسى كه به من ظلم نموده، بخشش به كسى كه مرا محروم كرده، رابطه با كسى كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با تفكّر و نگاهم براى عبرت باشد.

گالری تصاویر

شنبه, 25 دی 1395. گالری

photo 2017-01-14 15-58-15
photo 2017-01-14 15-58-24
photo 2017-01-14 15-58-28
photo 2017-01-14 15-58-31
photo 2017-01-14 15-58-33
photo 2017-01-14 15-58-35
photo 2017-01-14 15-58-38
photo 2017-01-14 15-58-40
photo 2017-01-14 15-58-42
photo 2017-01-14 15-58-44
photo 2017-01-14 15-58-46
photo 2017-01-14 15-58-48
photo 2017-01-14 15-58-50
photo 2017-01-14 15-58-52
photo 2017-01-14 15-58-54
photo 2017-01-14 15-58-56
photo 2017-01-14 15-58-58
photo 2017-01-14 15-59-00
photo 2017-01-14 15-59-02
photo 2017-01-14 15-59-04
photo 2017-01-14 15-59-06
photo 2017-01-14 15-59-08
photo 2017-01-14 15-59-12
photo 2017-01-14 15-59-14
photo 2017-01-14 15-59-16
photo 2017-01-14 15-59-18
photo 2017-01-14 15-59-22
photo 2017-01-14 15-59-24
photo 2017-01-14 15-59-27
photo 2017-01-14 15-59-29
photo 2017-01-14 15-59-30
photo 2017-01-14 15-59-33
photo 2017-01-14 15-59-36
photo 2017-01-14 15-59-37
photo 2017-01-14 15-59-39
photo 2017-01-14 15-59-41
photo 2017-01-14 15-59-43
photo 2017-01-14 15-59-45
photo 2017-01-14 15-59-47
photo 2017-01-14 15-59-49
photo 2017-01-14 15-59-51
photo 2017-01-14 15-59-53
photo 2017-01-14 15-59-55
photo 2017-01-14 15-59-56
photo 2017-01-14 15-59-58
photo 2017-01-14 16-00-00
photo 2017-01-14 16-00-02
photo 2017-01-14 16-00-04
photo 2017-01-14 16-00-06
photo 2017-01-14 16-00-08
photo 2017-01-14 16-00-10
photo 2017-01-14 16-00-12
photo 2017-01-14 16-00-14
photo 2017-01-14 16-00-16
photo 2017-01-14 16-00-18
photo 2017-01-14 16-00-20
photo 2017-01-14 16-00-32
photo 2017-01-14 16-00-45
photo 2017-01-14 16-00-47

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.