×

امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

مبعث پیامبر

جمعه, 24 دی 1395. گالری, اخبار سایت

photo 2017-01-14 15-33-08
photo 2017-01-14 15-33-37
photo 2017-01-14 15-33-40
photo 2017-01-14 15-33-44
photo 2017-01-14 15-33-47
photo 2017-01-14 15-33-51

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.