×

امام صادق (ع):

اَفضَلُ العِبادةُ اِدمانُ التَّفکُّرفی اللهِ و فی قُدرَتهِ؛ برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

مبعث پیامبر

جمعه, 24 دی 1395. گالری, اخبار سایت

photo 2017-01-14 15-33-08
photo 2017-01-14 15-33-37
photo 2017-01-14 15-33-40
photo 2017-01-14 15-33-44
photo 2017-01-14 15-33-47
photo 2017-01-14 15-33-51

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.